VINS PADRÓ AVÍS LEGAL

Nom: VINOS PADRÓ, S.L.
Adreça: Avda. Catalunya, 64 -70
Codi Postal: 43812
Població: BRÀFIM (Tarragona)
Telèfono: 34 977 62 00 12
E-mail: info@vinspadro.com

N.I.F: B-43001163 CAE: ES00043V1004H
Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona , full nº 1079, foli nº 283 del llibre nº 29 de Societats.

Avís legal
Les marques, els logos, el disseny gràfic, l'arquitectura d'informació, les bases de dades, els índexs i el codi font en llenguatge HTML o JavaScript inclosos són propietat de l'empresa propietària d'aquest lloc web Aquest web o qualsevol part del mateix no es pot reproduir, duplicar, copiar, comercialitzar, revendre ni utilitzar amb finalitat comercial si l'empresa propietària d'aquest lloc web no hi atorga el seu consentiment explícit. La responsabilitat derivada d'utilitzar materials protegits pels drets de la propietat intel·lectual que apareixen és responsabilitat exclusiva de l'usuari.

Política de privacitat de dades
Confidencialitat
L'empresa propietària d'aquest lloc web es compromet a mantenir totes les dades que ens faciliten els nostres usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-les a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de l'LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre). En alguns serveis que ofereixen l'opció d'emplenar un formulari sol·licitem alguna de les dades anteriors amb la finalitat única de poder oferir-li una millor atenció. Qualsevol dada que ens faciliti rep les mateixes condicions de confidencialitat.